3 Top Cute Shih tzu Puppies

1:  He’s a unique looking sheltie- shih tzu.                                                                                                                                                       3 Top Cute Shih tzu Puppies2: Shih tzu sandwich

3 Top Cute Shih tzu Puppies

3: She’s perfect! My Maltese Shih Tzu, Gemma

3 Top Cute Shih tzu Puppies